Verksamhet   

Redan på 40-talet tog familjen Thell emot fosterbarn med handikapp och sedan utvecklades verksamheten till vårdhemsboende 1961.  Idag har vi 17 personer som bor på våra på 3 grupphem och fristående lägenheter. Vi har 23 fast antällda, egen daglig verksamhet och eget storkök. Vi lägger stor vikt vid sund kost och daglig motion. Dietist kompetens finns inom företaget. 

 

                                   

 Vi arbetar för att våra boende, som idag är i 60-årsåldern ska få en god livskvalitet i sitt dagliga liv. Det innebär ett bra och funktionellt boende, god omsorg, engagerad och kompetent personal, en sund livsföring samt en meningsfull daglig sysselsättning och fritid.

 

Medlem i