Boende

Björkbackagården AB bedriver boende enligt LSS för vuxna funktionshindrade. Lägenheterna är individuellt anpassade efter brukarnas behov.
Tre grupphem finns med tre till fyra lägenheter. Även fristående lägenheter finns.

Varje lägenhet är anpassad till individen. Den dag boendet inte fungerar för den enskilde, gör man i första hand modifieringar i den lägenhet man har. Skulle det inte fungera ser man över fastighetsbeståndet för att hitta andra lösningar.

Det vi erbjuder med vårt boende är en trygg personalgrupp som ser individen och som arbetar konsekvent utifrån gemensamma riktlinjer uppsatta efter den enskildes behov. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och värnar om miljön.
Vi har för närvarande 18 godkända lägenheter.